Popularnie-naukowo

12.05.2017

 • Grawitacja – Arystoteles, Galileusz, Newton, Einstein, soczewkowanie grawitacyjne.
 • Ciśnienie – Arystoteles, próżnia, E. Torricelli, B. Pascal, półkule magdeburskie, pompy próżniowe.
 • Co światło mówi nam o kosmosie – model atomu Bohra, promieniowanie ciała doskonale czarnego.
 • Ekspandujący wszechświat – Kosmologia, paradoks Olbersa, paradoks grawitacyjny, „Wielka Debata” – Shapley–Curtis, odkrycie E. Hubble’a, red-shift, prawo Hubble’a, gęstość krytyczna materii we Wszechświecie, modele kosmologiczne.
 • SETI – czy jesteśmy samotni w kosmosie – Kepler-łowca planet, poszukiwanie egzoplanet , równanie Drake’a.
 • Fizyka a sf – prezentacja krótka (30 minut); Asimow, Fundacja, Roboty.
 • Magnesy – magnesy stałe, neodymowe, elektromagnetyzm, histereza, doświadczenie Oersteda.
 • Konkurs – fizyka na wesoło –  🙂
 • Ewolucja gwiazd – Jak gwiazdy powstają (obłoki materii międzygwiazdowej) i umierają, diagram HR, rodzaje gwiazd: od brązowych karłów do czerwonych olbrzymów, gwiazdy neutronowe, pulsary, czarne dziury.
 • Struktura wszechświata – omówienie obiektów Układu Słonecznego, powstanie Układu Słonecznego – teorie.
 • Targi Akademia – proste pytania testowe z kinematyki i dynamiki – 26 slajdów.
 • Nieważkość – podbój kosmosu, codzienne życie kosmonautów w warunkach nieważkości, problemy związane z pierwszymi lotami w kosmos.
 • Niels Bohr – 100 lat modelu atomu wodoru – 42 slajdy.
 • Jednostki, wymiary – wszechświat – odległość, czas, masa i gęstość w astrofizyce.
 • Dzieje liczby – historia liczb i liczenia- 70 slajdów – wykład na 60 minut
 • Niepewności systematyczne pomiarów – 20 slajdów.
 • Kosmiczna winda – idea zbudowania windy ze stacją na satelicie geostacjonarnym.
 • Opracowanie danych pomiarowych – krótki, popularny kurs opracowania wyników pomiarów, 70 slajdów.
 • Promieniowanie reliktowe – teoria Wielkiego Wybuchu, nagroda Nobla, G. Gamow.
 • Archimedes – życie A., warunki pływania ciał, maszyny proste – moment siły.
 • Nieobliczeniowe zadania z fizyki – test wyboru, 47 slajdów (wg Juliusz Domański, Józefina Turło).
 • Ziemia – nasza planeta – powstanie Ziemi, tektonika płyt.
 • Gwiazdy pasa Oriona – Słońce i gwiazdy Pasa Oriona (podstawowe informacje o budowie gwiazd, ewolucji, diagram H-R, nazewnictwo gwiazd).
 • Iluzje optyczne – pokaz (przykładowe iluzje optyczne i nie tylko – 60 minut).
 • Teoria względności Einsteina – Czas (historia pomiaru szybkości rozchodzenia się światła, dwa podstawowe postulaty ogólnej teorii względności Einsteina – 60 minut).
 • Ciemna materia.
 • Fale grawitacyjne – historia, doświadczenie, wynik.
 • Supernowe
 • Ernest Rutherford – odkrywca jądra atomu
 • Kobiety w naukach ścisłych – Hypatia, Emilie du Chatelet, Henrietta Swan Leavitt, Annie Jump Cannon, Maria Skłodowska- Curie, Irène Joliot-Curie, Amalie Emmy Noether, Lise Meitner, Cecilia Payne-Gaposchkin, Maria Göppert-Mayer, Vera Rubin, Jocelyn Bell.
 • Wielcy astronomowie – w przygotowaniu.
 • Albert Einstein – zdjęcia, anegdoty, życie, cytaty.
 • Katastrofy – subiektywny wybór czynników, zjawisk mogących doprowadzić do zagłady ludzkości (kosmiczna kolizja, wulkany, zmiany klimatyczne, supernowe, sztuczna inteligencja, kosmici, biologia itd.).
 • Temperatura – ekstremalne temperatury w kosmosie
 • Fizyka, czas, zegary i zegarki

Lista prezentacji popularno-naukowych – PDF

 Fizyka na wesoło – Przykładowe zadania