Przykładowe zadania

M.S. Cedrik – Zadania z fizyki

B. Mendel, J. Mendel – Zbiór zadań z fizyki

Krzysztof Chyla – Zbiór prostych zadań z fizyki